top of page

ความสำคัญของการจัดการแพตช์ (Patch Managetment)การสำรวจจากสถาบัน Ponemon รายงานว่า 57 เปอร์เซนต์ของเหยื่อการโจมตีทางไซเบอร์ระบุว่าแพตช์สามารถช่วยป้องกันการโจมตีได้


แพตช์ (Patch) คือ การอัปเดตเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง (Bugs) หรือช่องโหว่ในระบบ รวมถึงการปรับปรุงฟังก์ชันให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้น การจัดการแพตช์เป็นเรื่องสำคัญเพื่อรักษาความปลอดภัยของระบบและทำให้ซอฟต์แวร์ทำงานได้เสถียรมากขึ้น โดยมีการทำงานเบื้องต้นเริ่มจากการสแกนเครือข่าย ระบุระบบที่มีช่องโหว่ ดาวน์โหลดแพทช์ ระบุแพตช์ที่ติดตั้งหรือขาดหาย ติดตั้งแพทช์จากระยะไกล อนุมัติหรือปฏิเสธแพตช์ และสร้างรายงานสถานะแพตช์


Motadata Patch Management เป็นหนึ่งในโซลูชันหนึ่งที่มุ่งเน้นการจัดการแพตช์ซอฟต์แวร์ที่ต้องมีในระบบขององค์กร ซึ่งถูกพัฒนามาเพื่อตอบสนองความต้องการในการอัปเดตแพตช์ที่เป็นอัตโนมัติและปลอดภัย คุณสมบัติหลักของ Motadata Patch Management ประกอบด้วย


  • ช่วยในการดูแลพื้นที่เก็บข้อมูล เพื่อทำให้ข้อมูลอยู่ในสภาพที่เหมาะสมและพร้อมใช้งาน สามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  • รับรายงานสถานะความรุนแรงจาก Vendor ช่วยให้ผู้ใช้สามารถรับสถานะความรุนแรงของปัญหาหรือข้อบกพร่องที่ผู้ขายได้รับรายงานมาได้อย่างทันเวลาและเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาหรือตรวจสอบสถานะได้ในขั้นตอนต่อไป

  • ความสามารถในการสร้างนโยบายแพตช์ เพื่อควบคุมและจัดการการอัปเดตแพตช์ทำให้ระบบสามารถทำงานอย่างได้อย่างเสถียรและปลอดภัย

  • กำหนดการปรับใช้แพตช์ สามารถกำหนดเวลาที่เหมาะสมในการดำเนินการอัปเดตแพตช์และซอฟต์แวร์ต่าง ๆ

  • ทดสอบแพตช์ก่อนปรับใช้ มีการตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับระบบหากมีการติดตั้งแพตช์แล้ว เพื่อให้มั่นใจว่าแพตช์ทำงานถูกต้องและไม่ทำให้เกิดปัญหาใหม่


Motadata Patch Management เป็นเครื่องมือหนึ่งที่น่าสนใจ ช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการ การอัปเดตแพตช์และซอฟต์แวร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


150 views0 comments

Comments


bottom of page