top of page

How to ลบแคชการค้นหา Google ในอุปกรณ์ Androidทราบหรือไม่ว่าอุปกรณ์ Android ยังคงเก็บคำค้นหาบน Google ไว้ การค้นหาเหล่านี้เป็นประโยชน์ต่อเว็บไซต์และบริการจำนวนมาก ที่สามารถใช้ข้อมูลเพื่อปรับแต่งโฆษณาและคำแนะนำประเภทอื่น ๆ หลายคนมองว่าทำให้การใช้งานสะดวกและรวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม มีคนจำนวนหนึ่งมองว่านี่เป็นการรุกล้ำความเป็นส่วนตัว ยิ่งไปกว่านั้นบุคคลที่สามหรือ Third Parties สามารถใช้ข้อมูลที่เก็บไว้เพื่อติดตามดูกิจกรรมบนโลกออนไลน์ของคุณได้


หมดความกังวลไปได้เลย เพราะ Google สามารถให้คุณลบข้อมูลแคชของตนเอง และยังสามารถตั้งค่าอุปกรณ์ให้ลบแคชการค้นหาโดยอัตโนมัติอีกด้วย ในการล้างแคชจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ Android ที่เชื่อมต่อกับบัญชี Google โดยทำตามขั้นตอน ดังนี้

  1. เปิดแอป Google

  2. แตะประวัติการค้นหา

  3. แตะตัวเลือกการลบที่ต้องการและกดยืนยัน ตัวอย่างเช่น หากแตะลบเมื่อ 15 นาทีที่แล้ว จะล้างสิ่งที่ค้นหาใน 15 นาทีที่ผ่านมา

  4. เสร็จสิ้นกระบวนการยืนยันจะได้รับแจ้งให้ป้อน PIN, รหัสผ่าน, ลายนิ้วมือ หรือการสแกนใบหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวิธีที่คุณกำหนดค่า Android สำหรับขั้นตอนการปลดล็อก

  5. กดลบ แล้วแคชจะหายไปทันที

หากต้องการให้แคชถูกลบอัตโนมัติ สามารถใช้วิธีเดิมที่เรียกเหมือนกับการลบแคชด้วยตนเอง โดยมาแตะรายการลบอัตโนมัติและเปิดใช้งานการลบอัตโนมัติกิจกรรมที่เก่ากว่า จากนั้นเลือกช่วงวันที่ที่จะลบจากเมนู ซึ่งมีตั้งแต่ 3 เดือน 18 เดือน และ 36 เดือน


การลบแคชการค้นหาของ Google สามารถทำตามได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะด้วยตนเองหรือโดยอัตโนมัติ เพียงเท่านี้ก็ช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวในโลกออนไลน์ของคุณได้แล้ว


47 views0 comments

Comments


bottom of page