top of page

หยุดภัยคุกคามด้วย Self-Defending AIจากรายงาน SOC ประจำปีของ Devo ในปี 2022 ระบุว่า 71% ของผู้เชี่ยวชาญ SOC ประสบกับปัญหาความเหนื่อยล้าในการทำงาน สาเหตุเกิดจากการขาดการรวมเครื่องมือและการแจ้งเตือนมีจำนวนมหาศาลในแต่ละวัน


การรักษาความปลอดภัยที่เรียบง่ายและสามารถป้องกันการโจมตีครอบคลุมทุกอุปกรณ์ปลายทางอย่าง Cylance โดย BlackBerry เป็นโซลูชันป้องกันตนเองโดยใช้ AI (Self-Defending AI) ในการป้องกัน ตรวจจับ และตอบสนองเพื่อหยุดการโจมตีให้รวดเร็วขึ้นและช่วยลดความผิดพลาดของทีมรักษาความปลอดภัย


แนวทางใหม่ที่ง่ายขึ้นสำหรับ Endpoint Security Cylance คือวิธีที่ทีมรักษาความปลอดภัยนำมาปรับใช้ โดยมีคุณสมบัติดังนี้


  • ป้องกันและกำจัดการละเมิดความปลอดภัย โดยใช้ AI ที่ป้องกันตัวเองซึ่งทำงานได้กับอุปกรณ์ทุกประเภทไม่ว่าจะออนไลน์หรือออฟไลน์

  • ลดเวลาการจัดการและการดูแลความปลอดภัย ลดชั่วโมงการทำงานลงถึง 50% โดยไม่จำเป็นต้องใช้ signature ประหยัดเวลาในการสืบสวนเหตุการณ์

  • การตรวจสอบและการตอบสนองเวิร์กโฟลว์ที่ง่ายขึ้น ลดการแจ้งเตือนที่ไม่จำเป็นกว่า 90% โดยลดความซับซ้อนของการตรวจสอบและการตอบสนองโดยอัตโนมัติ อีกทั้งช่วยเพิ่มประสบการณ์ที่ดีต่อนักวิเคราะห์ความปลอดภัย

  • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงินและทรัพยากร ลดต้นทุน เพิ่มความเร็วการกำหนดค่าปรับใช้งาน และลดการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งผลให้มีความคล่องตัวมากขึ้นผ่านการปรับใช้บน คลาวด์


การรวมการรักษาความปลอดภัยเข้าด้วยกันระหว่างแอปพลิเคชัน ข้อมูล ผู้ใช้ และอุปกรณ์ปลายทางด้วยการเข้าถึงเครื่องมือการจัดการแบบรวมศูนย์ที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงในการเพิ่มความแม่นยำสำหรับการตรวจจับภัยคุกคาม เพิ่มความเร็วในการตรวจสอบอย่างน่าทึ่งผ่านระบบอัตโนมัติ แน่นอนว่า Cylance เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ องค์การสามารถปรับขนาดผู้ใช้งานและเปิดใช้งานการเข้าถึงแอปพลิเคชันใหม่ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นทางการป้องกันทางไซเบอร์ขององค์กร

31 views0 comments

Komentarze


bottom of page