top of page

บริษัท นาวานี จำกัด ได้หนังสือรับการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

Updated: Jun 13, 2022ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท นาวานี จำกัด ผู้ได้หนังสือรับการรับรองระบบสารสนเทศของผู้ให้บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์


ซึ่งได้รับการรับรองตามข้อเสนอแนะมาตรฐานฯ จาก สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) ETDA ว่าด้วย การรักษาความมั่นคงความปลอดภัยสารสนเทศสำหรับผู้ให้บริการจัดทำ ส่งมอบ และเก็บรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์(ขมธอ.21-2562)

. ภายใต้ขอบข่ายการนำส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์

. . ซึ่งเราเป็นผู้แทนจำหน่าย บริการนำส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท นาวานี จำกัด _______________________________________ สอบถามเพิ่มเติม Email : inquiry@bangkoksystem.com Tel: (662) 130-0433-34

206 views0 comments

Comments


bottom of page