10 Apr 2015

คริส นาวานี ผู้จัดการฝ่ายโซลูชั่นด้านการรักษาความปลอ­ดภัยระบบไอที, บริษัท แบงคอคซิสเท็มแอนด์ซอฟแวร์ จำกัด กล่าวถึงโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะ­ที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดในการยับยั้งภัย­คุกคามรูปแบบใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด